Pagina laden...


WE HEAR YOU!

Als bedrijf met nauwe banden met de community die ons heeft gemaakt tot wat we zijn, handelen we altijd met een "people first" benadering. In het geval van mensenrechtenschendingen, milieuproblemen, gezondheids- en veiligheidsrisico's en andere problemen, moet er snel en met integriteit en vertrouwen actie worden ondernomen.

Daarom zetten we ons bij SNIPES in om alle aanwijzingen op te pakken en zorgvuldig op te volgen. Of het nu van particulieren, organisaties, zakenpartners of andere partijen is.

Ben je getroffen of heb je een overtreding opgemerkt, dan kun je eenvoudig een klacht bij ons indienen. Wij garanderen dat elke klacht vertrouwelijk en indien nodig anoniem wordt onderzocht en behandeld.


Dien hier je klacht in.

Wat we van je nodig hebben:

  1. Naam (als je geen naam wilt geven, kun je de tip ook anoniem doorgeven; dit kan de verwerking van de tip echter bemoeilijken of vertragen).
  2. Contactgegevens (bijvoorbeeld telefoonnummer, e-mailadres of postadres).
  3. Land en plaats waar je je bevindt en, indien van toepassing, de specifieke productielocatie of andere informatie waarmee de locatie duidelijk kan worden geïdentificeerd.
  4. Gedetailleerde beschrijving van de kennisgeving met betrekking tot mensenrechten, milieu, gezondheid of veiligheid (inclusief datum of tijd). Lever, indien beschikbaar, bewijsstukken in.
  5. Informatie over de vraag of de klager (jij) of andere betrokken partijen anoniem moeten blijven.


Hoe werkt de klachtenprocedure?

  1. Na ontvangst van het bericht nemen wij binnen 24 uur contact met je op met een ontvangstbevestiging.
  2. De reden van de klacht wordt vastgesteld en de ontvankelijkheid wordt gecontroleerd. Als de klacht ontvankelijk is, zullen we een gedetailleerd onderzoek uitvoeren en je informeren over een verwachte verwerkingstermijn.
  3. Indien nader feitenonderzoek nodig is, voeren wij eigen inspectie ter plaatse uit of laten wij dit doen door een dienstverlener. Eventuele kosten voor deze keuringen worden door ons vergoed.
  4. Vervolgens kan de klacht worden opgelost door een minnelijke schikking tussen alle partijen. Indien er geen overeenstemming mogelijk is, behouden wij ons het recht voor om na uitvoerige afweging van alle aspecten de gevolgen van de klacht vast te stellen.
  5. Als we door onze acties de klacht hebben veroorzaakt of eraan hebben bijgedragen, zullen we processen starten om eventuele klachten recht te zetten, de impact te verminderen en herhaling zo betrouwbaar mogelijk te voorkomen.